W związku z realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż w dniu 25.11.2022 r. wpłynęły do Urzędu Gminy  z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy środki w wysokości  365 642,05 zł na wypłatę powyższego dodatku. Niestety kwota ta pozwoliła nam na realizację wypłat dodatku tylko dla 120 gospodarstw domowych. Środki zostały przekazane na wypłatę  dla osób, które złożyły wnioski w okresie od 1 września do 8 września. Środki jakie potrzebujemy na wypłatę dodatku za okres wrzesień- październik to około 1 000 000,00 zł. Niestety nie wiemy kiedy wpłyną do nas następne środki na wypłatę powyższego dodatku.

Hanna Gołębiewska

Kierownik GOPS