W dniu 28 lipca br., Wójt gminy Roman Nowakowski powierzył obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu Pani Hannie Gołębiewskiej. Pani Hanna Gołębiewska swoją pracę zawodową rozpoczynała w GOPS w Choceniu na stanowisku aspirant pracy socjalnej. Jest pracownikiem o wieloletnim doświadczeniu zawodowym, jej łączny staż pracy wynosi 27 lat. Zarządzenie, na mocy którego Pani Hannie Gołębiewskiej powierzono to stanowisku wręczył Wójt gminy. Gratulujemy i życzymy powodzenia.