Terminy wypłat 500 +

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą terminów wypłat gotówkowych i kont bankowych świadczenia 500 + w okresie zasiłkowym 2017/2018. Terminy są ustalone z góry na cały rok zasiłkowy.  Są to daty graniczne, czyli do tego dnia, w danym miesiącu, świadczenie powinno być przekazane. Powinno, gdyż jesteśmy uzależnieni otrzymywanymi na ten cel dotacjami. I pomimo, że chcielibyśmy przekazywać świadczenia dla Państwa jak najszybciej, niestety czasami sami też czekamy na przelew.
Pobierz dokument
 

Informacja 500+

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące Świadczenia Wychowawczego 500+ udzielane są pod numerem telefonu 603 054 306.

Informacja 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 wydawane i przyjmowane będą od 01 sierpnia 2017r. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu : 603-054-306