Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą terminów wypłat gotówkowych i kont bankowych świadczenia 500 + w okresie zasiłkowym 2017/2018. Terminy są ustalone z góry na cały rok zasiłkowy.  Są to daty graniczne, czyli do tego dnia, w danym miesiącu, świadczenie powinno być przekazane. Powinno, gdyż jesteśmy uzależnieni otrzymywanymi na ten cel dotacjami. I pomimo, że chcielibyśmy przekazywać świadczenia dla Państwa jak najszybciej, niestety czasami sami też czekamy na przelew.
Pobierz dokument