Kontakt

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Choceniu
ul. Sikorskiego 8b
87-850 Choceń


Telefon kontaktowy: 54 30 70 354
NIP: 888 26 07 486


Kierownik: Hanna Gołębiewska
Główny księgowy: Joanna Kozińska

Pracownicy socjalni:
Barbara Ciesielska,
Grażyna Grabczyńska,
Joanna Ziółkowska

Asystent rodziny: Anna Jarecka

Świadczenia rodzinne:
Agnieszka Mikołajczewska
Danuta Mikrut

Świadczenia wychowawcze:
Anna Bilęda
Magdalena Grochowina
tel. kontaktowy 533 799 817

Przyjmowanie interesantów:
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 12.00,
we wtorki od 8.00 do 12.00.

Wyjątkiem są sprawy pilne i interwencyjne, gdzie interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.